Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

118/PN/2017 - Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę pomieszczeń parteru budynku C pod potrzeby Banku Komórek i Tkanek wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego

Termin: 12.12.2017, 10:00. Przetarg rozstrzygnięty.

Data wytworzenia: 2018-04-15 13:11 Autor: Szpital Słupsk Data publikacji: 2018-04-15 13:11 Osoba udostępniająca na stronie: Szpital Słupsk Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-15 Osoba modyfikująca: Szpital Słupsk
Podmiot udostępniający informacje: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. Data stworzenia : 2018-04-11 10:26 Autor : szpitalslupsk@nowybip.pl Data publikacji : 2018-04-11 10:26 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-07 10:49 Osoba modyfikująca : viktor.vashev@radgost.com